Skip to main content

tag: ettevõte

Categories
Arutelu

Töösuhete lõppemine toob kaasa ka emotsionaalseid hetki

  • Post Author
    By Reinald
  • Post Date
    Mon Jan 07 2013

2012. aasta jäi mulle meelde, kui töövahetusi kaasa toonud aasta. Minu elu üks pikim töösuhe lõppes jaemüügiga tegelevas firmas, kus töötasin ligi kolm ja pool aastat. Muidugi töötasin enne seda ka pikalt postiteenuseid osutuvas firmas, sest minu vanuselist olukorda ja ka muid aspekte hinnates ei olnud mul piisavalt suurt kompententsust töötamaks mujal, kui lihttöölisena. Paratamatult… Continue reading Töösuhete lõppemine toob kaasa ka emotsionaalseid hetki