Töösuhete lõppemine toob kaasa ka emotsionaalseid hetki