A/Ü ühtaegu kiidab ja laidab, kuid reaalselt midagi teha ei suuda